Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2018

18:47
7872 ae7c
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viairbjarbirb irbjarbirb
18:23
1509 51c3 500
Reposted fromyannim yannim viaistsoeasy istsoeasy
Sponsored post
20:53
Reposted byLegendaryy Legendaryy

November 09 2017

21:33

October 19 2017

13:33
4878 6343 500
Reposted fromzrazik zrazik viamyzone myzone
13:33
7611 8ae7 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viamyzone myzone
13:33
5306 59be 500
Reposted frommoai moai viamyzone myzone
13:33

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viamyzone myzone

May 15 2017

15:41
"Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu."
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
15:31
15:28
15:20
2025 26fb 500
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viabadgal badgal
15:16
Nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromxalchemic xalchemic viabadgal badgal
15:14
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viabadgal badgal
15:11
Reposted fromciarka ciarka viabadgal badgal
15:10
15:09
7105 761a 500
Reposted fromhabae habae viajethra jethra
15:08
8248 87e6 500
Reposted fromtfu tfu viaagatojaa agatojaa
15:04

May 09 2017

14:33
2179 5e1a 500

eba94:

Wow real

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaoblivions oblivions
14:16
nie wiem
czy dni mijają
czy ja mijam
— Halina Poświatowska.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...